การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งที่เรียกว่ายุคนี้ ยุคดิจิทัล ก็เหมือนกับระบบการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรองรับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า

Electronic Marketing ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรับมือกับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่าง – การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ ของแนวคิด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทั้งหมด เวลาศึกษาและฝึกฝนหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการทำธุรกรรมในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง จริยธรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นิยามของ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ทุกวันนี้ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งที่เรียกว่ายุคนี้ ยุคดิจิทัล ก็เหมือนกับระบบการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรับมือกับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่าง – การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ ของแนวคิด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมการสื่อสารสองทางและเป็นกิจกรรมที่ผู้ค้าสามารถติดต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทุก เวลา.

เครื่องมือสำคัญในการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • World Wide Web (www) คือ การสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาด เช่น เพื่อขายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท
 • E-mail (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า หรือคนที่คุณพบ
 • Mailing list (รายชื่อผู้รับจดหมาย) คือกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน ซึ่งในด้านการตลาดถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการตลาด เพราะแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน
 • เว็บบอร์ดเป็นกระดานข่าวที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำเสนอแนวคิดหรืออภิปราย ในด้านการตลาด เว็บฟอรั่มสามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างกระแส ซึ่งจะทำให้คนรู้จักหรือรู้สิ่งที่เราต้องการสื่อสารซึ่งถือเป็นสื่อกลาง (Medium) ในการประชาสัมพันธ์

ลักษณะพิเศษของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ตลาดเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ลูกค้ามาที่เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ เขาจะซื้อสินค้าที่เขาต้องการ เช่น ผู้ที่ต้องการซื้อรองเท้าจะไปที่เว็บไซต์ที่ขายรองเท้า
 • เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) คุณสนใจในคุณค่าที่ลูกค้ามอบให้กับสินค้าหรือไม่? บริการใดบริการหนึ่งและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ปัจจัยเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมของลูกค้า
 • เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (Personalize Marketing / P – Marketing) ลูกค้าสามารถปรับแต่งรูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่อื่นๆ
 • ลูกค้ากระจายไปทั่วโลก เพราะอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ของโลก ทำให้ตลาดกว้างใหญ่
 • ทำธุรกิจได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานคงที่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือการซื้อขายแบบเดิมๆ พนักงานคนไหนต้องพักผ่อน ถ้าจะขาย 24 ชม. ก็เอาพนักงานขาย 2-3 คน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะได้รู้และได้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Product Knowledge) จากข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เขาไม่มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำ
 • ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมการตลาดแบบผสมผสาน บนเว็บไซต์ การโฆษณา การขาย การชำระเงิน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขายสินค้าร่วมกันบนเว็บไซต์
 • เป็นการสื่อสารสองทาง ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถโต้ตอบได้ทันที
 • เป็นการดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารทางการตลาดทำได้รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ว่าถ้าเป็นการตลาดแบบเดิมๆ การทำรายการ หรือการโฆษณาจะใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขายทำได้เร็วกว่าและถูกกว่า นอกจากนี้ ธุรกิจเช่นนี้ไม่ต้องการสินทรัพย์ถาวรราคาแพง เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน เพราะคุณติดต่อลูกค้าทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • สินค้าบางอย่างจะจัดส่งถึงมือลูกค้าในระยะเวลาอันสั้น เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความแตกต่างกันในแต่ละตลาด

E-Marketing เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยในการทำการตลาด แต่ในความหมายสำหรับ E-Business หรือ Electronic Business นั้นมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า E-Commerce หรือ Electronic Commerce เพียงแต่ว่าความหมายของ E-Business จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า . หมายถึงการทำกิจกรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า “e-business” รวมถึงการซื้อขาย การซื้อ และการขาย

ประสานงานงานธุรการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงานและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่อาศัยระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ (Value Chain) และลดขั้นตอนที่ต้องใช้ฝีมือมนุษย์ (Manual Process) เพื่อใช้งานจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computerized Process) แทน รวมถึงการช่วยให้การดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การควบคุมสต็อกและการชำระเงินอัตโนมัติ ทำได้ง่ายและรวดเร็วการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

คำว่า E-Marketing ย่อมาจาก Electronic Marketing หรือ “Electronic Marketing” หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมและกิจกรรมการสื่อสารสองทางที่ผู้ค้าสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทุกเวลา

การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์

เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์หรือบริการ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถานการณ์คือเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ตามความเป็นจริงได้ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพราะจะส่งผลต่อองค์กรหากกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดทิศทางของงาน การสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายสำหรับองค์กร มูลค่าของเป้าหมายสามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องมือช่วยจำ SMART เฉพาะเจาะจง วัดได้ ทำได้จริง และเวลาจำกัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • กลยุทธ์
  แนวคิดหลักของ e-marketing Marketing Mix (Marketing Mix : 4P) จากมุมมองของลูกค้า ในส่วนของ e-business ประกอบด้วย

สินค้าคือความต้องการของลูกค้าที่มีเว็บไซต์เป็นกลไกในการอธิบายว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร
ราคา: ลูกค้าออนไลน์มักจะเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเว็บไซต์อื่นๆ และเว็บไซต์ช็อปปิ้งแบบดั้งเดิมอื่นๆ ที่มาของการกระจายสินค้า (Place) ความสะดวกในกระบวนการสั่งซื้อและตอบสนองลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 • การตลาด (Promotion) เป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคในการดึงดูดลูกค้ามายังไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การโฆษณา (Advertising) ) การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ (PR) และการตลาดทางตรง

การเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยได้ขยายส่วนประสมทางการตลาดจาก 4P เป็น 7 ส่วน (7Ps) โดยเพิ่ม 3 ส่วนเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงบริการ ได้แก่ People, Processes, Physical Evidence คือการออกแบบเว็บไซต์หรือ การบรรจุวัตถุ บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการให้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับ e-business

ความรู้ทั่วไป

สล็อต ค่าย nolimit เบ ท 1 บาท

สล็อต ค่าย nolimit เบ ท 1 บาท เปิดประสบการณ์ใหม่กับ NOLIMIT CITY สล็อตออนไลน์และค่ายใหม่ที่มาแรงแห่งปี 2021 เปิดตัวตั้งแต่ต้นปี มีเกมให้เลือกมากมายจากหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน และ

Read More »

bm plus สล็อต

bm plus สล็อต หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่แท้จริงกับผู้ให้บริการที่ดีที่สุด คุณมาถูกที่แล้วแน่นอน! เมื่อคุณเล่นกับ BMPLUS คุณจะได้สัมผัสกับเกมคาสิโนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมที่ HOTWIN888 ไม่มีปัญหาหากคุณต้องการเล่นสล็อตที่น่าตื่นเต้น รูเล็ต แบล็คแจ็คและเกมคาสิโนแบบเรียลไทม์อื่น ๆ ที่ HOTWIN888

Read More »

11ไฮโลสล็อต

11ไฮโลสล็อต สถานที่ยอดนิยมสำหรับการเล่นเกมเงินจริง เอาใจนักพนันจากทั่วทุกมุมโลก เราพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศและเว็บไซต์สล็อตบริการที่มีทุกสิ่งที่นักพนันต้องการ เกมใหม่ยังได้รับการอัปเดตเป็นประจำ มอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานอยู่เสมอ ที่ Slots777 ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด เราได้นำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ล่าสุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเข้มงวด นักพนันสามารถไว้วางใจเว็บไซต์นี้ในการซื้อขายและลงทุน นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตอบคำถามของคุณผ่านทางแชทสดหรือโทรศัพท์

Read More »

pg เครดิต ฟรี 200

pg เครดิต ฟรี 200 มาเล่นเกมสล็อตออนไลน์กัน เล่นยังไงก็ได้กำไรแน่นอน มีโบนัสดีๆมากมายที่นำเสนอ เล่นและรับเงินไม่จำกัด รับเงินต่อเนื่องไม่จำกัด สล็อต PG เครดิตฟรี 200 เล่นเกมสล็อตออนไลน์บนเว็บไซต์สล็อตยอดนิยม สล็อตเว็บโดยตรง

Read More »

bkk77 slot

bkk77 slot ในปี 2024 เว็บสล็อตโดยตรงจากเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ของแท้อันดับหนึ่งของต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก มีเกมออนไลน์จากค่ายเกมชื่อดังกว่า 20 เกม ระบบใช้งานง่ายและให้รางวัลในการเล่น ใครก็ตามที่ต้องการเข้าใช้บริการสล็อตออนไลน์สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ทันที เว็บเดิมพันออนไลน์ของเรา แน่นอนว่า เรามีบริการเกมสล็อตเว็บของแท้และค่ายเกมบนเว็บไซต์ของเราก็มีจากค่ายชั้นนำของโลกด้วย สล็อตออนไลน์นี้มีเกมสล็อตที่มีกราฟิกที่สวยงามและเอฟเฟกต์ที่น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสล็อต

Read More »

bioone99

bioone99 เทคนิคสำคัญในการเล่นสล็อต PG คือ สล็อต PG มีเกมให้ผู้เล่นเลือกเล่นมากมาย ดังนั้น คุณจึงต้องรู้จักและเข้าใจเกมให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแต่ละเกมมีรางวัลและสิทธิ์เข้าเกมฟรีที่แตกต่างกัน นี่เป็นจุดสำคัญ คุณควรเลือกเกมสล็อตที่ให้รางวัลง่ายที่สุด ถ้าฉันไม่แน่ใจว่าจะรู้ได้อย่างไร ทุกเกมมักจะมีคำอธิบายว่ารางวัลใดบ้างที่ได้รับ

Read More »