การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งที่เรียกว่ายุคนี้ ยุคดิจิทัล ก็เหมือนกับระบบการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรองรับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า

Electronic Marketing ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุคดิจิทัลระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรับมือกับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่าง – การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ ของแนวคิด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมที่เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทั้งหมด เวลาศึกษาและฝึกฝนหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการทำธุรกรรมในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การตลาดแบบเจาะจง จริยธรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นิยามของ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ทุกวันนี้ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งที่เรียกว่ายุคนี้ ยุคดิจิทัล ก็เหมือนกับระบบการตลาด เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนไปตามไปด้วย อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเพื่อรับมือกับระบบการซื้อขาย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่าง – การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในแง่ ของแนวคิด ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมการสื่อสารสองทางและเป็นกิจกรรมที่ผู้ค้าสามารถติดต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทุก เวลา.

เครื่องมือสำคัญในการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • World Wide Web (www) คือ การสร้างเว็บไซต์เพื่อการตลาด เช่น เพื่อขายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท
 • E-mail (E-mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า หรือคนที่คุณพบ
 • Mailing list (รายชื่อผู้รับจดหมาย) คือกลุ่มคนที่มีความสนใจเหมือนกัน ซึ่งในด้านการตลาดถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการตลาด เพราะแต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน
 • เว็บบอร์ดเป็นกระดานข่าวที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำเสนอแนวคิดหรืออภิปราย ในด้านการตลาด เว็บฟอรั่มสามารถใช้เป็นช่องทางในการสร้างกระแส ซึ่งจะทำให้คนรู้จักหรือรู้สิ่งที่เราต้องการสื่อสารซึ่งถือเป็นสื่อกลาง (Medium) ในการประชาสัมพันธ์

ลักษณะพิเศษของการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ตลาดเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ลูกค้ามาที่เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ เขาจะซื้อสินค้าที่เขาต้องการ เช่น ผู้ที่ต้องการซื้อรองเท้าจะไปที่เว็บไซต์ที่ขายรองเท้า
 • เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioral Segmentation) คุณสนใจในคุณค่าที่ลูกค้ามอบให้กับสินค้าหรือไม่? บริการใดบริการหนึ่งและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ปัจจัยเหล่านี้กำหนดพฤติกรรมของลูกค้า
 • เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว (Personalize Marketing / P – Marketing) ลูกค้าสามารถปรับแต่งรูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่อื่นๆ
 • ลูกค้ากระจายไปทั่วโลก เพราะอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ของโลก ทำให้ตลาดกว้างใหญ่
 • ทำธุรกิจได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถเปิดร้านได้ 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานคงที่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือการซื้อขายแบบเดิมๆ พนักงานคนไหนต้องพักผ่อน ถ้าจะขาย 24 ชม. ก็เอาพนักงานขาย 2-3 คน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะได้รู้และได้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Product Knowledge) จากข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เขาไม่มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำ
 • ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมการตลาดแบบผสมผสาน บนเว็บไซต์ การโฆษณา การขาย การชำระเงิน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่นำไปสู่การซื้อขายสินค้าร่วมกันบนเว็บไซต์
 • เป็นการสื่อสารสองทาง ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถโต้ตอบได้ทันที
 • เป็นการดำเนินธุรกิจต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารทางการตลาดทำได้รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ว่าถ้าเป็นการตลาดแบบเดิมๆ การทำรายการ หรือการโฆษณาจะใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขายทำได้เร็วกว่าและถูกกว่า นอกจากนี้ ธุรกิจเช่นนี้ไม่ต้องการสินทรัพย์ถาวรราคาแพง เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน เพราะคุณติดต่อลูกค้าทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 • สินค้าบางอย่างจะจัดส่งถึงมือลูกค้าในระยะเวลาอันสั้น เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความแตกต่างกันในแต่ละตลาด

E-Marketing เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัลเพื่อช่วยในการทำการตลาด แต่ในความหมายสำหรับ E-Business หรือ Electronic Business นั้นมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า E-Commerce หรือ Electronic Commerce เพียงแต่ว่าความหมายของ E-Business จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า . หมายถึงการทำกิจกรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า “e-business” รวมถึงการซื้อขาย การซื้อ และการขาย

ประสานงานงานธุรการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสำนักงานและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่อาศัยระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ (Value Chain) และลดขั้นตอนที่ต้องใช้ฝีมือมนุษย์ (Manual Process) เพื่อใช้งานจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computerized Process) แทน รวมถึงการช่วยให้การดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การควบคุมสต็อกและการชำระเงินอัตโนมัติ ทำได้ง่ายและรวดเร็วการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

คำว่า E-Marketing ย่อมาจาก Electronic Marketing หรือ “Electronic Marketing” หมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรมและกิจกรรมการสื่อสารสองทางที่ผู้ค้าสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลกและทุกเวลา

การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์

เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและสถานการณ์วิกฤติในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์หรือบริการ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สถานการณ์คือเพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ตามความเป็นจริงได้ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพราะจะส่งผลต่อองค์กรหากกำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดทิศทางของงาน การสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายสำหรับองค์กร มูลค่าของเป้าหมายสามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องมือช่วยจำ SMART เฉพาะเจาะจง วัดได้ ทำได้จริง และเวลาจำกัดการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • กลยุทธ์
  แนวคิดหลักของ e-marketing Marketing Mix (Marketing Mix : 4P) จากมุมมองของลูกค้า ในส่วนของ e-business ประกอบด้วย

สินค้าคือความต้องการของลูกค้าที่มีเว็บไซต์เป็นกลไกในการอธิบายว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร
ราคา: ลูกค้าออนไลน์มักจะเปรียบเทียบราคาสินค้ากับเว็บไซต์อื่นๆ และเว็บไซต์ช็อปปิ้งแบบดั้งเดิมอื่นๆ ที่มาของการกระจายสินค้า (Place) ความสะดวกในกระบวนการสั่งซื้อและตอบสนองลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

 • การตลาด (Promotion) เป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคในการดึงดูดลูกค้ามายังไซต์เพื่อส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์และช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การโฆษณา (Advertising) ) การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ (PR) และการตลาดทางตรง

การเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โดยได้ขยายส่วนประสมทางการตลาดจาก 4P เป็น 7 ส่วน (7Ps) โดยเพิ่ม 3 ส่วนเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงบริการ ได้แก่ People, Processes, Physical Evidence คือการออกแบบเว็บไซต์หรือ การบรรจุวัตถุ บุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการให้บริการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับ e-business

ความรู้ทั่วไป

รีวิวเกม Hogwarts Legacy

รีวิวเกม Hogwarts Legacy พวกเราเป็นนักเรียนปี 5 ที่ย้ายเข้ามากลางฮอกวอตส์ โดยเดินทางไปกับอาจารย์ฟิสิกส์ที่ดูเหมือนจะเคยร่วมงานกันมาก่อน ระหว่างเดินทางไปฮอกวอตส์ เราจะได้เห็นเหตุการณ์ของกลุ่มกบฏก็อบลินที่นำโดยแรนร็อค ตอนนี้กระทรวงเวทมนตร์เห็นว่าเป็นภัยคุกคาม คนแรกที่รายงานเรื่องนี้คือมิเรียม มิเรียมเป็นภรรยาของอาจารย์ฟิก และเสียชีวิตก่อน มิเรียมส่งกุญแจลับมาให้คุณ แต่เราได้เห็นสัญญาณบางอย่างจากคีย์นี้

Read More »

รีวิวเกม Cyberpunk 2077

รีวิวเกม Cyberpunk 2077 หลังจากเลื่อนการเปิดตัวมาสามครั้ง ตอนนี้ Cyberpunk 2077 พร้อมให้ผู้คนมากมายได้สัมผัสแล้ว ด้วยการเกิดขึ้นของกระแสและข่าวสารมากมายจากปัญหาและบั๊กมากมายในเกม ทำให้หลายคนหมดความมั่นใจและล้มเลิกที่จะหยิบเกมนี้มาเล่น แต่จริงๆแล้วข้อดีข้อเสียของเกมคืออะไร? และเมืองนี้จะมีอะไรน่าสนใจในอนาคตบ้าง? เราจะวิเคราะห์เนื้อหาของแต่ละส่วนของเกมเพื่อทราบ ไม่ว่านี่จะเป็นเกมใหญ่ส่งท้ายปี 2020

Read More »

รีวิวเกม Diablo IV

รีวิวเกม Diablo IV เชื่อว่าใครที่ได้ชื่อว่าเป็น “เกมเมอร์” มาช้านานหรือเพิ่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาแต่เด็กน่าจะคุ้นชื่อและรู้จักเกมล่าชื่อ DIABLO กันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นเกมแนว Action RPG ยอดฮิตที่ต้องทุบคอมพิวเตอร์เม้าส์ของผู้เล่นอย่างน้อย 2 ตัว เป็นหน้าที่ของพระเอกจนลืมกินข้าวกินปลา

Read More »

ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การใช้งานเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาถูกลง มีการใช้งานที่กว้างขวาง จนกระทั่งเขากล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในอดีต สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกษตรกรรม สินค้าเกษตรเป็นสินค้าหลัก ต่อมา โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม

Read More »

ปลาผีเสื้อ คืออะไร

ปลาผีเสื้อ คืออะไร การจำแนกอนุกรมวิธานและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลาผีเสื้อ ปลาผีเสื้อเป็นปลากระดูกที่อยู่ในกลุ่ม Actinopterygii, subclass (subclass) Neopterygii, Order Perciformes, suborder Percoidei, ในวงศ์ Chaetodontidae (Burgess,

Read More »

ปอยเปตคาสิโน

ปอยเปตคาสิโน ปอยเปต มีที่ไหนน่าไป? ถ้ามีคนชวนไปไหว้พระ 9 รูป ที่คาสิโนปอยเปต ปอยเปต อย่าคิดว่าจะชวนไปทำบุญ แต่นี่เป็นสำนวนที่รู้จักกันดีในหมู่นักพนัน มันหมายถึงการเชิญผมไปเล่นในเก้าคาสิโนของปอยเปต หลังจากที่ได้ยินมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยด้านบ้านคลองลึกอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ประจวบฯ

Read More »